Auto in Garage

Nový WEB www.auto-auto.sk

Na svete sú nové stránky konceptu AutoAuto. Na stránkach nájdete informácie o akciách našich zúčastnených partnerov, zoznam servisov ako aj zoznam pos...

Čítajte viac...

Bloková výnimka

Čo znamená bloková výnimka ? Už viac ako osem rokov uplynulo od doby, čo Európska komisia prijala rozsiahlu reformu pravidiel hospodárskej súťaže pre...

Čítajte viac...

Spolupráca s QBE Insurance (Europe) Limited

Od júna 2012 rozšírila naša spoločnosť TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. rady svojich zmluvných partnerov o spoločnosť QBE Insurance (Europe) Lim...

Čítajte viac...

Vyhľadaj servis

Zadajte mesto, PSČ alebo ulicu v okolí ktorej chcete nájsť servis

Vyberte si kvalitu pre Vaše auto!